fbpx

Wij zijn Admirate BV en dit is ons privacybeleid

Onze Nederlandse website is: https://admirate.nl

Verwerking van persoonsgegevens in Admirate BV.

Admirate BV is een aanbieder van bureau- en adviesdiensten op het gebied van groei, marketing en reclame. Privacy is belangrijk voor ons en we zijn bezorgd dat de persoonlijke gegevens die we ontvangen veilig en in overeenstemming met de huidige wetten op privacy worden verwerkt. Hier vindt u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij ontvangen. Deze verklaring kan onderhevig zijn aan updates en wijzigingen.

Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij persoonsgegevens over u. In dit privacybeleid vindt u informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom wij dit doen en uw rechten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

1. Welke informatie verzamelen we en waarom doen we dat?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van wie u bent en hoe we met u in contact komen. Wij verwerken persoonsgegevens als werkgever, als dienstverlener, voor marketingdoeleinden en in verband met bezoeken aan onze website, www.admirate.nl Voor de hier genoemde doeleinden verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

1. Klant- en leveranciersgegevens: De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming, om een ​​overeenkomst na te komen of na een belangenafweging (AVG art. 6 nr. 1 letters a, b, c en f).

2. Personeelsadministratie: De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: personeel, salarisgegevens, beoordelingen, gegevens over familieleden, CV, certificaten en referenties. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst te kunnen vervullen of sollicitaties in een wervingsproces te kunnen verwerken (AVG art. 6 nr. 1 letter a, b en c en art. 9 nr. 2 letter a en b )

3. Verzend marketing, nieuwsbrieven en geef informatie over ons bedrijf. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Naam contactpersoon, e-mailadres, functie en telefoonnummer. De verwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst met u (AVG art. 6 nr. 1 a). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw contactgegevens te allen tijde intrekken. Wij zullen uw contactgegevens dan verwijderen uit de mailinglijst voor het marketinginitiatief en/of de nieuwsbrief.

4. Reageer op vragen die bij ons binnenkomen. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele persoonsgegevens die uit het onderzoek kunnen voortvloeien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een overeenkomst met u of op basis van een belangenafweging (AVG art. 6 nr. 1 a, b en f). We hebben het zo overwogen dat dit voor ons vaak nodig is om je te helpen met wat je je afvraagt.

5. Webanalyse en cookies. Informatie over het gebruik van onze website www.admirate.nl wordt verwerkt in overeenstemming met onze cookie-policy, die je hier kunt vinden.

2. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan anderen

We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan anderen, tenzij er een wettelijke basis is voor een dergelijke openbaarmaking. Voorbeelden van een dergelijke basis zijn doorgaans een overeenkomst met u of een wettelijke basis die ons verplicht om de informatie vrij te geven. We gebruiken gegevensverwerkers om namens ons persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan of anderszins te verwerken. In dergelijke gevallen hebben we gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten om de informatiebeveiliging in alle stadia van de verwerking te waarborgen. Alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij ondernemen, vinden plaats binnen het EU/EER-gebied. Doorgifte naar een derde land buiten de EU/EER zonder voldoende beschermingsniveau zal alleen plaatsvinden als de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, waaronder bindende bedrijfsregels of het sluiten van EU-modelcontractbepalingen.

3. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens bij ons zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dit betekent bijvoorbeeld dat persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verwerken, worden verwijderd als u uw toestemming intrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken om een ​​overeenkomst met u na te komen, worden verwijderd wanneer de overeenkomst is nagekomen en alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie zijn nagekomen. Wij zijn verplicht bepaalde gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. De informatie wordt vervolgens verwijderd wanneer de bewaartermijn is verstreken.

4. Uw rechten wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken

U heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Ook heeft u het recht om beperkte verwerking te eisen, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid te eisen. U kunt meer lezen over de inhoud van deze rechten op de website van de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Om uw rechten uit te oefenen, dient u schriftelijk contact met ons op te nemen. We zullen uw vraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, beantwoorden. We kunnen u vragen om uw identiteit te bevestigen of aanvullende informatie te verstrekken voordat we u toestaan ​​uw rechten bij ons uit te oefenen. We doen dit om er zeker van te zijn dat we u alleen toegang geven tot uw persoonlijke gegevens – en niet aan iemand die zich voordoet als u. U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door ons te allen tijde intrekken, indien u deze heeft gegeven. De eenvoudigste manier om dit te doen is door schriftelijk per e-mail contact met ons op te nemen hoi@admirate.nl.

5. Klachten

Als u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met wat we hier hebben beschreven of dat we op andere manieren in strijd zijn met de privacywetgeving, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt informatie vinden over hoe u contact kunt opnemen met de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit op de website van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Wijzigingen

Mocht er een wijziging zijn in onze dienstverlening of wijzigingen in de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens, dan kan dit leiden tot wijzigingen in de informatie die u hier verstrekt. Indien wij over uw contactgegevens beschikken, zullen wij u op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Anders is bijgewerkte informatie altijd direct beschikbaar op onze website.

7. We delen gegevens met

 

We gebruiken zowel cookies als s2s om gegevens te verzamelen.
Marketing: Google, Meta, Snapchat, Mircosoft, LinkedIn, Tiktok 
Analyse: Hotjar, Google Analytics
Projecttools/CRM: monday, Pipedrive
E-mail: Microsoft